Ūkininkams tenka atsisakyti banko paskolų

Augant ekonomikai vis daugiau Lietuvos piliečių užsiima įvairių formų verslais. Šie verslūs žmonės nebijo prisiimti rizikos, siekia tapti laisvais, nebūti priklausomais nuo darbdavių. Patys nori planuoti savo laiką ir užsiimti tuo verslu, kuris jiems patinka. Šiandien pakalbėsime apie ūkininkus, kurių verslo forma išties labai ypatinga ir apie šių verslų galimybę gauti paskolą.

Ar įmanoma ūkininkui gauti paskolą banke

Banko darbuotojų pasiteiravus, kokios yra galimybės ūkininkui gauti paskolą ūkio plėtrai sužinome. Kad sąlygos yra tokios pačios kaip ir kitoms verslo formoms. Tai reiškia, kad individualaus verslo formą pasirinkęs ūkininkas norėdamas gauti paskolą ūkiui, turės bankui pateikti detalią paraišką, kuri yra tarsi verslo planas. Jame turi atsispindėti visa informacija apie ūkio laikomus galvijus, daugiamečius augalus, vienmečius augalus, valdomus ir deklaruojamus žemės plotus, gaunamas tiesiogines išmokas ir pardavimo pajamas. Taip pat ir kintamąsias, pastoviąsias ūkio išlaidas ir kitas bendrąsias ūkio sąnaudas. Turimus ūkio darbuotojus ir su jais susijusias išlaidas. Turimą ūkio ilgalaikį, trumpalaikį ir biologinį turtą. Turimus ilgalaikius ir trumpalaikius ūkio įsipareigojimus. Pasirašytas trumpalaikes ir ilgalaikes ūkio paskolos sutartis, bendradarbiavimo sutartis, nuomos sutartis, panaudos sutartis ir daugybę kitų dokumentų.

Tačiau bankas prašo ne tik detalaus verslo plano, bet ir detalių penkių arba dešimties metų verslo prognozių. Jei ūkio prašomos paskolos terminas bus ilgesnis nei 10 metų, tai prognozių reikėtų tokiam laikotarpiui, kokiam bus numatomas ūkio paskolos grąžinimo terminas.

Verslo planas tai tik vienas iš reikalaujamų dokumentų. Taip pat, Jūsų paprašys pateikti metinį, pusmetinį ar net ketvirtinį balansą, pelno nuostolių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą. Aiškinamąjį raštą už keletą praėjusių metų ir visas šias prognozines ataskaitas penkerių arba dešimties metų laikotarpiui.

Dokumentų parengimas kainuoja ne tik darbo laiką

Tokių dokumentų parengimas kainuos ūkininkui ne tik keletą mėnesių darbo laiko sąnaudų, bet ir nemažai piniginių lėšų. Neretai individualia verslo forma užsiimančiam ūkininkui prireikia kreiptis į finansininkus ar verslo konsultantus, kurie padėtų parengti bankui reikalingus dokumentus.

Tačiau parengus visus reikalingus dokumentus, dar mėnesį ar du teks palaukti kol visi dokumentai bus įvertinti banko ir priimtas sprendimas išduoti paskolą ūkininkui arba atsisakyti suteikti kreditą. Remiantis Lietuvos bankų pateikta statistika, tik 5 – 10 proc. visų gavusių paskolą klientų yra asmenys dirbantys pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Šie duomenys parodo, kad yra didelė tikimybė, jog paskolos ūkiui galite ir negauti.

Negavus paskolos ūkio plėtrai žinoma galima kreiptis į kitą banką. Tačiau, jis turės visai kitokias verslo plano parengimo, paraiškos formas ir visus dokumentus teks pildyti dar kartą ir žinoma verslo plano parengimo, paraiškos vertinimo bei paskolos suteikimo laikotarpis dar prasitęs keliais mėnesiais.

Verslu užsiimantys asmenys puikiai žino, kad laikas versle yra labai svarbus aspektas, nes per kelis mėnesius Lietuvoje verslo aplinka gali stipriai pasikeisti. Dėl ko gali stipriai kisti ir verslo tolimesni planai.

Mes žinome, kad paskolos ūkininkams yra labai reikalingos ir būtinos siekiant sėkmingai ūkininkauti.

[PILDYTI PARAIŠKĄ]